خبر-درمان ایدز

به تازگی محققان دانشگاه‌هاي تمپل و پيتزبورگ آمريکا با استفاده از يک روش ويرايش ژن موسوم به CRISPR/Cas9 موفق به غيرفعال کردن ژنوم ويروس HIV در مدل زنده حیوانی حيواني شدندنتایج این مطالعه که در شماره ماه می نشریه Molecular Therapy به چاپ رسیده است، حاکی از آنست که مکانيسم تکثير ويروس HIV نوع يک، تحت تاثیر روش ویرایش ژنی کاملا غير فعال شده است و اين ويروس به طور کلي از سلول‌هاي مدل حيواني حذف شده استموش‌هاي مورد آزمايش، با پيوند سلول‌هاي ايمني انساني آلوده به ويروس، به ويروس HIV مبتلا بودند. در اين مطالعه از يک روش ويرايش ژن به نام CRISPR/Cas9 استفاده شده است که با استفاده از آن، ويروس را از بافت‌ها و اندام‌هاي مدل‌هاي حيواني حذف کرده اند.

اين مطالعه که از دستاوردهاي مطالعات قبلي در زمينه ويرايش ژن نيز بهره برده است، نشان میدهد که روش جدید هم در موش هاي مبتلا به ويروس حاد و هم در عفونت هاي مزمن و پنهان در انسان موثر استدر اين مطالعه ويروس HIV نوع يک در موش هاي مهندسي ژنتيکي شده غير فعال شده است و بيان اسيد ريبو نوکلئيک بين 60 تا 70 درصد کاهش يافته است. اين روش همچنين در موش‌هاي مبتلا به ويروس انساني HIV نوع يک نيز مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج تا 96 درصد موثر بوده است. اين مطالعه مي‌تواند درمان ويروس HIV بوسيه روش CRISPR/Cas9 را متحول کند.

www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/abstract/S1525-0016(17)30110-7