خبر-ویرایش ژن انسان

محققان برای اولین بار ژن انسان را ویرایش کردند

گروهی از محققان دانشگان اورگان آمریکا برای اولین بار توانستند ژن‌های یک جنین مبتلا به بیماری ژنتیکی را پیش از تولد اصلاح کنند. این دستکاری ژنتیکی که به کمک تکنیک ویرایش ژنی CRISPR انجام یافته است، دریچه های جدیدی را برای درمان بیماریهای ژنتیکی به روی دانشمندان گشوده است.

CRISPR به عنوان قیچی های مولکولی برای برش بخش های ناخواسته ژنوم و جایگزینی آن با توالی صحیح DNA مورد استفاده قرار میگیرد. اگرچه تا به امروز بحث ها و نگرانی های بسیاری بر سر اخلاقی بودن استفاده از این تکنیک در انسان مطرح گردیده است، سرانجام دانشمندان امریکایی به طور رسمی ایجاد نخستین جنین انسانی اصلاح ژنتیک شده را به  روش CRISPR اعلام کردند. 

https://www.technologyreview.com/s/608350/first-human-embryos-edited-in-us/