خبر-کیسه های سلولی

اتحادیه اروپا جایزه‌ای به ارزش 5.6 میلیون یورو به توسعه درمان کیسه سلولی برای بیماران هموفیلی نوع A اعطا می‌کند. این روش درمانی بدین گونه است که فاکتور VIII تصحیح شده از طریق سلول‌های موجود در محل جایگذاری شده کیسه در زیر پوست انتقال داده می‌شوند.

کیسه‌های سلولی هم اکنون در مرحله آزمایشات بالینی در بیماران دیابتی هستند. در این کارآزمایی‌ها، سلول‌های تولید کننده انسولین به جای‌ سلول‌های تولید کننده فاکتور VIII مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تکنولوژی کیسه سلولی(Cell Pouch)  که توسط شرکت کانادایی Sernova توسعه یافته است، یک ایمپلنت سلولی است که محیطی طبیعی برای رشد و عملکرد دراز مدت سلولهای درمانی در بدن فراهم می آورد به گونه‌ای که سلول‌های فوق قادر خواهند بود پروتئین درمانی و یا همورمون مورد نظر را که تولید آن در بدن مختل شده است، تولید و جهت درمان بیماری در دسترس سایر سلولها قرار دهند.

https://hemophilianewstoday.com/2017/07/26/hemophilia-cell-pouch-therapy...