مطالعات راهبردی

 

داشتن چارچوب­‌های قانونی برای طراحی و اجرای مطالعات سلول­‌درمانی برای پژوهشگران، پزشکان، کمیته‌­های اخلاق، حامیان مالی و نهادهای نظارتی، معیاری روشن و قابل استناد فراهم می­‌­نماید. از این رو تدوین دستورالعمل­ها، استانداردها و مطالعات علم سنجی اهمیت ویژه­‌ای در توسعه دانش و فناوری کشور در این حوزه دارند. سبز پروژه تدوین پیش‌­نویس "دستورالعمل ملی استفاده از سلول های بنیادی در کارآزمایی های بالینی" را به سفارش ستاد توسعه علوم و فناوری­های سلول­های بنیادی معاونت علمی ریاست جمهوری به انجام رسانده است.

همچنین در مدیریت دانش و فناوری، تصمیم­‌سازی­‌های کارشناسانه و مبتنی بر شواهد نیازمند تحلیل علمی وضع موجود و فراهم آوردن شواهدی مستند از سیر تغییرات شاخص‌­های کلیدی است. در این راستا سبز مطالعات زیر را اجرا نموده است و آمادگی خود را برای پروژه­‌های مشابه اعلام می­نماید:

  • مطالعه علم‌سنجی به منظور "بررسی جایگاه ایران در پژوهش و فناوری سلول­‌های بنیادی و مهندسی بافت در منطقه و جهان" به سفارش فرهنگستان علوم پزشکی
  • "بررسی مقایسه­‌ای نقش دانشگاه­‌ها و مراکز علمی کشور در تولید دانش و فناوری سلول­های بنیادی"  به سفارش ستاد توسعه علوم و فناوری­‌های سلول­‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری