لیست محصولات نام محصول کد محصول توضیحات

کارگاه اصول طراحی مطالعه در ‍پژوهش‌های زیست‌پزشکی

SB-93011

در یکی دو دهه اخیر نه‌تنها تولیدات علمی در زیست‌شناسی به صورت چشمگیری رو به فزونی بوده است بلکه اساساً بسیاری از مطالعات در زیست‌شناسی نوین با مطالعات دهه‌­های گذشته این علم تفاوت ماهیتی پیدا کرده است.

کارگاه مبانی و کاربردهای فلوسیتومتری

SB-93010

واژه فلوسیتومتری به معنی مطالعه سلول‌ها در یک جریان مایع در حال حرکت است. اساس این روش بر ایجاد یک جریان خطی از سلول‌های منفرد و تابش نور لیزر به آن‌ها و سپس دریافت پرتوهای بازتابی است. در مرحله بعد این پرتوها به پیام‌های الکترونیکی تبدیل می‌شوند و مورد پردازش قرار می‌گیرند.

کارگاه آموزشی

کارگاه انتقال ژن با وکتورهای لنتی‌ویروسی

SB-93009

انتقال ژن به سلول‌های یوکاریوتی کاربردهای متعددی در پروژه‌های پژوهشی و تولیدی در زیست پزشکی و بیوتکنولوژی دارد.

کارگاه آموزشی

کارگاه بررسی کمی بیان ژن (Real Time PCR)

SB-93006

روش­‌هاي تشخيص مولکولي در حال پيشرفت هستند و به طور مداوم، روش‌هاي جديدي وارد عرصه جهاني مي‌شوند. برخی از این روش‌ها جايگاه ويژه­‌اي در تشخيص بيماري­‌هاي مختلف از جمله بيماري‌هاي ژنتیکی و عفوني يافته­‌اند.

کارگاه آموزشی

کارگاه طراحی پرایمر و کلونینگ

SB-93007

با گذشت سال‌ها از ساخت اولین مولکول DNA نوترکیب توسط پاول برگ، این تکینک کاربردهای گسترده‌ای در علوم زیستی و پزشکی پیدا کرده است. از جمله کاربردهای آن در ساخت پروتئین‌های نوترکیب، ژن‌درمانی و ساخت حیوانات، گیاهان و سایر حیوانات ترانس‌ژن است که هر روز دامنه کاربرد وسیع‌تری پیدا می‌کنند.

کارگاه آموزشی

کارگاه تولید و کشت سلول‌های بنیادی جنینی

SB-93002

سلول‌های بنیادی جنینی سلول‌های پرتوانی (Pluripotent) هستند که قادرند به هر نوع سلولی تبدیل شوند.

کارگاه آموزشی

کارگاه جداسازی، کشت و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی

SB-93001

سلول‌های بنیادی بالغین سلول‌های پرتوانی هستند که قادرند به هر نوع رده سلولی تبدیل شوند.

کارگاه آموزشی

کارگاه قواعد تولید سلول‌های بنیادی برای کاریردهای بالینی

SB-93017
کارگاه آموزشی

کارگاه اصول کار در محیط‌های کنترل شده و اتاق تمیز

SB-93018
کارگاه آموزشی

کارگاه اصول و تکنیک‌های آسپتیک

SB-93013

تکنیک‌های آسپتیک مجموعه‌ای از اعمال و روش‌های ویژه هستند که تحت شرایط کنترل‌شده ویژه‌ای انجام شده و هدف از انجام آن‌ها کاهش آلودگی با پاتوژن‌ها و سایر آلودگی‌های مداخله‌گر می‌باشد.

کارگاه آموزشی

کارگاه اصول مدیریت کیفیت در علوم زیستی

SB-93012

امروزه امکانات پژوهشی در بسیاری از دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، موسسات دولتی و صنایع به منظور مطالعات پایه مرتبط با کشف و تولید روش‌های جدید برای مقابله با بیماری‌ها به کار گرفته می‌شوند.

کارگاه آموزشی

کارگاه آشنایی با اصول GMP و کاربرد آن در پزشکی بازساختی

SB-93016

مهندسی بافت و تولید داربست‌های الکتروریسی

SB-93003

هدف اصلی مهندسی بافت تولید بافت‌های جدید برای جایگزینی بافت‌های آسیب دیده است. اولین قدم در تولید یک بافت مصنوعی ساخت داربست است. داربست‌ها انواع مختلقی دارند و هر چه این ساختارها تشابه بیشتری به ساختار طبیعی بدن داشته باشند، کیفیت بافت تولید شده بیشتر خواهد بود.