لیست محصولات نام محصول کد محصول توضیحات
GFP transgenic mouse

C57BL/6 GFP transgenic mice

SB-22100

این موش­‌ها از نسل موش C57Bl/6 هستند که با انتقال ژن Green Fluorescent Protein (GFP) تحت کنترل پروموتر CAG به درون پیش‌هسته‌­های تخم بارور ایجاد شده­‌اند.